Центровете „Европа директно“ в Благоевград, Враца, Габрово, Бургас и Добрич представиха на бизнеса в своите региони процедурата за изграждане на собствени ВЕИ в комбинация с батерии по Плана за възстановяване и устойчивост

На 15 март 2023 г. центровете „Европа директно“ в Благоевград, Враца, Габрово, Бургас и Добрич, които са с приемни структури Търговско-промишлените палати в съответните градове, проведоха практическа онлайн информационна среща за представяне на процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.


© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO