Зелена светлина за първите плащания за възстановяване

Днес министрите на икономиката и финансите от ЕС приеха първата група решения за изпълнение на Съвета за одобряване на националните планове за възстановяване и устойчивост. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия, Словакия и Франция получиха зелена светлина да използват средствата от ЕС за възстановяване и устойчивост за стимулиране на икономиките си и възстановяване от последиците от COVID-19.

© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO