През 2023—2024 г. ЕС ще инвестира 13,5 млрд. евро в научни изследвания и иновации

Европейската комисия прие основната работна програма на „Хоризонт Европа“ за 2023—24 г., по която с около 13,5 млрд. евро ще бъдат подпомогнати европейските научни сътрудници и иноватори, които търсят напредничави решения за екологичните, енергийните, цифровите и геополитическите предизвикателства.


© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO