Компании и организации от селскостопанския и хранителния сектор имат възможност да участват в бизнес делегацията на европейския комисар Войчеховски в Индия

Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" информира, че комисар Войчеховски ще посети Индия на 6-12 декември 2023 г., придружен от делегация от до 70 представители на европейски компании/организации на производители от сектора на хранително-вкусовата промишленост. Заинтересованите организации/компании са поканени да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване до 15 юни 2023 г. чрез връзката:  EUSurvey - Survey (europa.eu) (europa.eu)


© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO