ЕК внася промени в Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

16 юни 2022 г.

Европейската комисия приветства публикуването на укрепен Кодекс за поведение във връзка с дезинформациятаПодписалите 34 страни, като платформи, технологични дружества и представители на гражданското общество, последваха насоките на КомисиятаТърсене на налични преводи за тази връзка от 2021 г. и взеха предвид поуките, извлечени от кризата с COVID-19 и агресивната война на Русия в Украйна.


© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO