Приемна структура

Търговско-промишлената палата в Благоевград е приемна структура на европейската информационна мрежа EUROPE DIRECT за Благоевградска област от 2008 г.
http://www.cci-bl.org/

http://www.cci-bl.org/

Търговско-промишлена палата - Благоевград е учредена през 1992 г. като независима неправителствена организация на работодателите. Основната цел на Палатата е да защитава стопанските интереси на своите членове, да предоставя информация и консултации на фирмите в Благоевградска област, да подпомага техните усилия за финансова стабилност и конкурентоспособност.

Организацията обединява приблизително 200 членове с право на глас и над 1300 асоциирани членове. Управлението се осъществява от 5-члененен Управителен съвет, който се избира от Общото събрание на членовете.

Търговско-промишлена палата - Благоевград е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата, която включва 28 регионални палати, като по този начин е включена в световната мрежа на търговските палати.

Като представителна организация на бизнеса в Благоевградска област Търговско-промишлената палата участва в Регионален съвет за развитие на Югозападен планов район, Областния съвет за тристранно сътрудничество, Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, съвместна работна група по ИНТЕРРЕГ ИПП България – Северна Македония и Комитета за наблюдение по ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България.

 


© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO