Грантове за ангажиране на граждани в сферата на комуникацията

16-08-23

Генералната дирекция за комуникация на Европейския парламент ще отпусне грантове за дейности в сферата на комуникацията, за да се повиши обществената осведоменост за ролята на Европейския парламент в живота ни, да се засили гражданското участие и да се мобилизират гласоподавателите за участие в европейските избори през 2024 г.


© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO