Конкурс за млади дизайнери на модно облекло

Категория „Художествена скица“ – изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“.

Срок за кандидатстване: 20 март 2023

 

Конкурсът се организира в рамките на проект CREATIVE HUB. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и от националните фондове на страните, участници в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

 • Да се предостави възможност на учениците и студентите за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности по усвояваните професии.
 • Да се мотивират участниците за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда.
 • Да се стимулира реализирането на контакти и партньорства между участниците и представители на бизнеса и експерти от сектор Текстил и облекло за популяризиране и утвърждаване на креативни практики в осъществяването на творчески и модни активности.
 • Да се стимулират фирмите за оказване на реална подкрепа в популяризиране възможностите на учениците/студентите за реализация в конкретни предприятия, дуално обучение и др. форми на сътрудничество.
 • Да се мотивират участниците в осъществяване на активности по изява на професионално-личностни качества: комуникативност, креативност, професионална етика и др.
 • Пълно разпространение на целите, дейностите и резултатите на проекта

ОРГАНИЗАТОРИ: Конкурсът се организира от Сдружение СЪВРЕМИЕ  в сътрудничество с Браншова организация за текстил и облекло.

УЧАСТНИЦИ:

В конкурса се допускат:

 • Ученици, студенти и завършили от програми по мода, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло
 • Млади дизайнери и професионалисти, които работят за собствена или друга компания.

Участниците трябва да бъдат и/или да оперират от българската страна на границата  на трансграничния регион Гърция-България /областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград/.

ФОРМАТ НА КОНКУРСА

Участниците се състезават в Категория: „Художествена скица“ - изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита,  придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Регистрация за участие и представяне на портфолио

Конкурсът е отворен за кандидатстване от 24 февруари до 20 март 2023 г.

В посочения срок кандидатите трябва да попълнят регистрационна форма, съдържаща информация за контакт и статус на участника.  

Заедно с регистрационната форма кандидатите следва да подготвят и представят (изпратят) портфолио, съдържащо описание на концепцията (до 250 думи), художествени скици и цветни илюстрации на моделите във формат А3 на картон или кадастрон. Техника по избор в цвят.

 

Кандидатите могат да подават своите материали за участие /регистрационен формуляр и портфолио/ на адрес:

гр. Сандански, ул. Македония № 36, ет. 1, Сдружение СЪВРЕМИЕ – лично,   по поща или чрез куриер.

Получател: Сдружение СЪВРЕМИЕ, лице за контакт: Ани Симеонова, телефон за контакт: 0876 882050

 

Когато материалите се изпращат чрез куриер/поща, за дата и час на получаване се считат датата и часа на получаването им от куриера.

Всички материали, изпратени от участниците, могат да бъдат използвани за популяризиране на конкурса (каталог на събитието, уебсайт на проекта и партньорите, медии, представяне на участниците и т.н.)

 

НАГРАДИ:

 • Сертификати за участие за всички участници
 • Грамоти за определените финалисти
 • 10-те финалисти получават 3-дневно групово посещение в Креативния център в Солун, Гърция с покрити всички разходи с възможност за ползване на специализирани обучителни услуги.

Условията за кандидатстване ще намерите в приложените файлове.

1. Информация

2. Регистрационна форма

Публикувана във Проект: Създаване и развитие на Креативен Център за подкрепа за млади дизайнери, млади творци и стартиращи предприемачи и механизми за развитие на дизайнерския сектор в трансграничния регион Гърция-България

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ CREATIVE HUB

 

ПРОЕКТ «Създаване и развитие на Креативен Център за подкрепа за млади дизайнери, млади творци и стартиращи предприемачи в сектора на модната промишленост, създаване на механизми за развитие на дизайнерския сектор в трансграничния регион Гърция-България»

Акроним на проекта: CREATIVE HUB

Период на изпълнение: 13.04.2021 – 12.04.2023

 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

 1. Солунска търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор)
 2. Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция
 3. Gnosi Anaptixiaki НПО, Гърция
 4. Браншова организация за текстил и облекло, България
 5. Сдружение СЪВРЕМИЕ, България

 

Основна цел на проекта е развитие и създаване на Креативен Център (Creative Hub), който ще предоставя подкрепа на малки и средни предприятия, специализирани в производство на модно облекло, млади дизайнери и специалисти със завършено образоване в модния сектор (облекло, плетиво, бродерия, текстил).

 

Творческият център Creative Hub  ще предоставя широка гама от услуги, включително работа в мрежа на трансгранично и международно ниво между специалисти и фирми от бранша, широк спектър от консултантски услуги, технологични услуги, обучителни и бизнес семинари. Очаква се проектът да допринесе за значително положително развитие на предприемачеството в текстилната индустрия и да осигури интегрирана рамка и система за подкрепа на заинтересованите страни в сектора – модно облекло и моден дизайн.


© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO