Отворена консултация за инициативата на ЕК „Защита на демокрацията“

Демокрацията не е даденост. Днес, дори в Европа, тя е изправена пред редица заплахи. Демократичните ценности на европейските общества са под непрекъснат натиск отвън.

 

Ето защо Европейската комисия предложи инициативата „Защита на демокрацията“, която цели:
  • задълбочаване на действията за насърчаване на свободни и честни избори
  • засилване на борбата с дезинформацията
  • подкрепа за свободата и плурализма на медиите
  • развитие на гражданското пространство и предоставяне на повече възможности за участие на гражданите
Европейската комисия иска да чуе вашето мнение за предложените мерки, както и вашите предложения как европейските демокрации да станат по-устойчиви на външни заплахи.
Консултацията е отворена до 13 април 2023 г. и е достъпна за попълване на всички официални езици на ЕС. Дайте мнението си тук  https://europa.eu/!76NqGg

© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO